Loading...

Tanya Jawab Wolbachia


Belakangan ramai riuh seputar nyamuk aedes aegepty berteknologi wolbachia yang telah disebar di beberapa daerah untuk menekan penyebaran demam berdarah (dengue)